Kamp

Beste scout en ouder

De maand juli is in zicht en dat betekent maar één ding: het absolute hoogtepunt van het scoutsjaar… het scoutskamp! Na een lang scouts-loze periode van social distancing en quarantaine kijken we hopelijk allemaal extra hard uit naar het kamp van 2020. De leiding is volop bezig met de voorbereidingen voor een fantastisch en corona-waardig kamp. De weerman wist ons ook alvast te vertellen dat het prachtig weer wordt, met hopelijk hier en daar een regendruppel. Kortom; wij hebben er al zin in, hopelijk jullie ook!

Deze pagina dient om je een eerste idee te geven van wat je te wachten staat. Hieronder vinden jullie alle algemene info terug, alsook de extra informatie rondom de corona maatregelen. Moest je achteraf nog vragen hebben kan je steeds de leiding of de groepsleiding contacteren. De info zal regelmatig geüpdatet worden, maar hou zeker ook je email en de facebookgroep in de gaten.

Alvast enkele belangrijke zaken die je zeker niet mag vergeten:

 • Vergeet je niet tijdig in te schrijven. Dit jaar zullen de inschrijvingen strikter verlopen via een Eventalix formulier en is de deadline vervroegt naar zondag 21 juni
 • Vergeet zeker je identiteitskaart niet mee te nemen en zorg dat je medische fiche online volledig up to date is. Op onze website vind je extra uitleg.
 • Lees rustig en aandachtig alle algemene informatie door. 

Algemene informatie

De ‘normale’ algemene voorwaarden zijn dit scoutsjaar niet echt meer van toepassing, maar dit wilt niet zeggen dat er geen meer zijn. Iedereen mag in principe mee op kamp, zolang dat veilig kan gebeuren.

 • Behoor je tot een risicogroep (bijvoorbeeld astma of diabetes)? Dan mag je mee op kamp indien je toestemming hebt van je ouders/voogd of van de huisarts.
 • Ben je ziek tot 5 dagen voor vertrek, dan verwittig je zo snel mogelijk de groepsleiding en mag je jammer genoeg niet vertrekken.
 • Ouders zijn dus grotendeels zelf verantwoordelijk in het bepalen of hun zoon/dochter mee op scoutskamp kan.

Inschrijven doe je als volgt:

 • Via het formulier op Eventalix kunnen leden worden ingeschreven voor het scoutskamp. Dit formulier is open tot en met zondag 21 juni. Elk lid dat mee op kamp wenst moet tegen dan geregistreerd zijn.
 • Vervolgens schrijf je het juiste bedrag (zie kampprijzen) over op naam van Scouts Vlierbeek op volgend rekeningnummer: 
  BE76 7343 4414 5295
 • Als mededeling vermeld je duidelijke de NAAM en TAK van je zoon/dochter.
 • LET OP: voor ieder lid is er een aparte overschrijving nodig.
 • Elk lid dat meegaat op kamp dient ook ingeschreven te zijn voor het scoutsjaar. Zo niet, is je zoon/dochter niet verzekerd en kan hij/zij niet mee op kamp.
 • De medische fiches dienen per lid verplicht nagekeken en geactualiseerd te worden. Hier vind je een stappenplan.

Door de corona omstandigheden zijn wij, jammer genoeg, genoodzaakt om de kampprijzen dit jaar te verhogen. Het gaat niet om een groot verschil. Wij vragen deze extra bijdrage om ervoor te kunnen zorgen dat het kamp nog steeds goed en veilig kan verlopen. De prijzen zelf zijn inclusief alle voorzieningen (bijvoorbeeld vervoer en eten). Moesten hier nog vragen of problemen over zijn, kan je altijd de groepsleiding contacteren.

 • Meisjes- en jongenskapoenen         €65
 • Kabouters en welpen                        €108
 • Vossen en wolven                              €108
 • Jonggidsen en jongverkenners        €150
 • Gidsen en verkenners                       €150

Graag ten laatste tegen zondag 21 juni het kampgeld overschrijven.

 • Meisjes- en jongenskapoenen van vrijdag 24 juli t.e.m woensdag 29 juli
 • Kabouters en welpen van woensdag 22 juli t.e.m woensdag 29 juli
 • Vossen en wolven van woensdag 22 juli t.e.m woensdag 29 juli
 • Jonggidsen en jongverkenners van zondag 19 juli t.e.m woensdag 29 juli
 • Gidsen en verkenners van zondag 19 juli t.e.m woensdag 29 juli

Brieven met nieuws over het thuisfront zijn zeker toegestaan en kan je sturen naar volgend adres.

            Scouts Vlierbeek

            Naam + tak (vb. Jan Janssens + Verkenner)

            Bohon 22

            6940 Barvaux

Vertrek en vervoer

Kapoenen worden verwacht van rechtstreeks naar het kampterrein te komen met eigen vervoer, carpoolen is dit jaar jammer genoeg niet toegelaten. De leden worden om 12u verwacht op het kampterrein, waar duidelijk gescheiden zones aangegeven zullen zijn.

 • Ouders dienen een mondmasker te dragen en houden minstens 1,5 meter afstand van leiding, andere leden en ouders. 
 • Er zal een duidelijke zone aangegeven worden tot waar de ouders mogen komen en waar ze bagage moeten achterlaten. 
 • Voorzie duidelijke naam-labels op alle bagage, want mee instaleren met je zoon of dochter zal dit jaar helaas niet kunnen. 
 • Meld je zoon/dochter aan bij hun leiding en neem zeker stevig afscheid, want van zodra ze deel uitmaken van de kampbubbel is extern contact niet meer toegelaten.

Kabouters, welpen, vossen, wolven en jonggidsen spreken op de datum van vertrek af aan parking Bodart (LET OP, niet aan de Westerpoort door een gebrek aan ruimte) om 9u30, waar duidelijk afscheidingen tussen de takken zijn.

 • Ouders dienen een mondmasker te dragen en houden minstens 1,5 meter afstand van leiding, andere leden en ouders.
 • Er zal een duidelijke zone aangegeven worden tot waar de ouders mogen komen en waar ze bagage moeten achterlaten.
 • Voorzie duidelijke naam-labels op alle bagage
 • Meld je zoon/dochter aan bij hun leiding en neem zeker stevig afscheid, want van zodra ze deel uitmaken van de kampbubbel is extern contact niet meer toe gelaten.
 • Graag volgende voorwaarden respecteren: elke kabouter, welp, vos, wolf en jonggids is tijdens het kamp van 2020 verplicht gebruik te maken van het busvervoer en de kost van het busvervoer wordt verrekend in de kampprijs.

Jongverkenners, gidsen en verkenners gaan met de fiets op kamp. Elke tak voorziet hier apart info over, maar ook hier gelden dezelfde regels:

 • Ouders dienen een mondmasker te dragen en houden minstens 1,5 meter afstand van leiding, andere leden en ouders.
 • Bagage wordt woensdag 15 juli afgezet aan de scoutslokalen, met de nodige social distancing. Voorzie duidelijke naam-labels op alle bagage.

De medische fiches moeten dit jaar verplicht voor elk lid nagekeken worden en vernieuwd. Vul de medische fiche volledig in op de groepsadministratie van Scouts & Gidsen Vlaanderen, op de website is een stappenplan dat je kan kan volgen. Een afgedrukte versie bezorgt de groepsleiding aan de leiding. 

Indien je zoon/dochter medicijnen moet innemen tijdens het kamp, geef je deze af aan de leiding samen met een papier waarop vermeld staat welke medicatie en hoeveel keer per dag de inname moet gebeuren. Het is beter dat de leiding goed op de hoogte is zodat ze de medicatie correct kunnen toedienen. Indien je zoon/dochter speciale behandelingen nodig heeft of bepaalde activiteiten niet mee kan doen, licht je de leiding best op voorhand in zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

Alle leden mogen opgehaald worden op woensdag 29 juli om 13 uur op het kampterrein. Ook hier gelden de social distancing maatregelen:

 • Ouders dienen een mondmasker te dragen en houden minstens 1,5 meter afstand van leiding, andere leden en ouders.
 • Er zullen duidelijke zones aangegeven worden tot waar de ouders mogen komen.
 • Het ophalen zal extra tijd en geduld vergen om alles goed en veilig te kunnen laten verlopen.
 • Voor kapoenen, kabouters, welpen, vossen en wolven mogen de ouders helpen met het dragen van de bagage na het signaal van de groepsleiding. Alle spullen, zoals gamellen en bestek, zullen zo goed mogelijk samengelegd worden, zodat er niet meer door materiaal gezocht moet worden. ID-kaarten worden op voorhand aan het lid gegeven en in de toiletzak gestoken. De fiscale attesten zullen dit jaar niet op papier beschikbaar zijn, maar via mail verstuurd worden.
 • Jongivers en givers dragen zelf hun bagage naar de auto. De ouders wachten in de aangegeven zone.

Bij noodgevallen tijdens het kamp kan je steeds bellen naar de groepsleiding:

Andreas Baert              0470 63 36 13

Michiel Poisquet          0474 09 70 05

Lore Vandenbroucke     0496 29 31 35 (Lore gaat niet mee op kamp)

Corona maatregelen

Ons scoutskamp zal er deze zomer sowieso anders uitzien dan we gewend zijn. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een draaiboek voorzien met concrete richtlijnen om ons kamp praktisch en organisatorisch voor te bereiden.

De basismaatregelen zien er zo uit:

 • Het scoutskamp van 2020 wordt opgedeeld in bubbels per tak van maximum 50 personen, leden, leiding, foeriers en eventuele jinners. Binnen zo een bubbel kunnen leden en leiding samenleven en spelen. Vooral met +12-jarigen onder elkaar beperken we nauw fysiek contact bij het spelen. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact met elkaar en houden we afstand. Binnen hun bubbel zullen de leden het volledige kamp doorbrengen, van slapen tot eten en samen spelen.
 • Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern contact, hoe klein ook. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en een contactenlogboek waarin alles wordt genoteerd. Bijvoorbeeld wie wanneer en waar boodschappen deed.
 • Om zoveel mogelijk externe contacten te vermijden, schrappen we activiteiten zoals meerdaagse trektochten met overnachting. Om die reden is ook bezoek op kamp niet toegestaan.
 • Deelnemers die vijf dagen of minder voor vertrek ziek worden, blijven thuis. Bij twijfel vragen we dat ouders de huisarts consulteren.
 • Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk stappenplan: onmiddellijke afzondering met 1 leid(st)er en ouders die hun zoon of dochter zo snel mogelijk komen ophalen. (Een volledig en uitgebreid stappenplan is op dit moment nog in volle ontwikkeling door de overheid, meer info volgt op de website.)
 • We hanteren de verder gekende standaard richtlijnen zoals handhygiëne, reinigen van contactoppervlakken, zorgvuldige afwas en verplichte mondmaskers voor + 12-jarigen buiten de kampplaats, niet binnen de bubbel (we vragen om mondmaskers van thuis uit mee te geven met je kind, dit voor alle leden, ook -12 jaar).
 • Wordt er iemand ziek na het kamp? Dan moeten de ouders zo snel mogelijk een dokter contacteren. Na controle op en bevestiging van corona zal de dokter zelf het contacttracingcenter contacteren. Zij schatten dan in of de andere kinderen en leiding risico lopen.
 • Of kamp mag doorgaan zal nooit 100% zeker zijn. Er blijft tot op het moment van vertrek een kleine kans dat maatregelen opnieuw veranderen of dat er een tweede golf plaatsvindt. In het geval van annulatie zal alle nieuwe informatie terug te vinden zijn op de website, via mail en in de facebookgroep.
 • Een kampperiode werd vastgelegd op minimum 7 aaneensluitende dagen samen in een bubbel. Als het kamp korter duurt, zoals in het geval van de kapoenen (5 dagen), moet je de resterende dagen (2 dagen) wachten voor je deel mag nemen aan een volgend jeugdkamp.
 • Om deze redenen en aangeraden door het jeugdwerk, is het niet mogelijk om later aan te sluiten of vroeger te vertrekken van kamp.

We zullen deze richtlijnen strikt volgen.

We vragen als leiding zowel begrip als vertrouwen. Aarzel niet om bij ons aan te kloppen met welke vraag of bekommernis dan ook. We begrijpen dat er zorgen kunnen zijn en zoeken graag samen naar antwoorden of oplossingen. Je mag ons altijd contacteren via groepsleiding@scoutsvlierbeek.be

Voor extra of meer uitgebreide informatie verwijzen we jullie ook door naar de websites van De Ambrassade en van Scouts & Gidsen Vlaanderen.

Kampadres

 • Bohon 22, 6940 Barvaux
 • Latitude: 50.2213
 • Longitude: 5.2822

In Bohon zelf zullen “Vlierbeek” pijlen ophangen naar het kampterrein.

Kampboekjes