Vertrouwenspersonen

Wat is een API?
Een API is een aanspreekpunt integriteit. Het is een leider of een leidster die zich vrijwillig opstelt om te babbelen over allerlei soorten kleine en grote problemen met iedereen die nood heeft aan een babbel. Een API heeft geen beroepsgeheim maar wel discretieplicht.

Wat is een API niet?
Een API is geen hulpverlener. We zullen met jou nadenken naar de beste oplossing voor een probleem zonder een persoonlijk begeleidingstraject op te starten.

Waarom zou ik er over spreken met een API?
De API staat los van de dingen die verplicht zijn voor jou. Je kan hem of haar dus andere dingen vertellen dan je ouders of je leerkracht.
Je kan je hart luchten over iets waar je niet zomaar met iedereen kan bespreken.
Je weet niet hoe je je moet voelen bij een bepaalde gebeurtenis. De API helpt jou om je probleem te omkaderen en er woorden aan te geven.

Voor wie zijn de API’s?
De API’s zijn er voor de leden, de leiding, de ouders en de vrijwilligers.

Waarvoor mag je een API aanspreken?
Je mag een API aanspreken voor echt alles!
Je onderwerp hoeft helemaal niet gelinkt te zijn met de scouts. Je mag een API aanspreken over allerlei onderwerpen

Er is geen enkel probleem te serieus, te heftig of te moeilijk om te bespreken met de API.

Er is geen enkel probleem niet serieus genoeg of te luchtig om te bespreken met de API. Je kan de API niet vervelen of zijn tijd verspillen.

Je mag ons zowel aanspreken als slachtoffer, als pleger/ beschuldigde of als je je zorgen maakt om iets of iemand. Eender welk onderwerp waarover je piekert kan besproken worden.

Enkele voorbeelden waarom je een API zou aanspreken : stress voor een toets, je vriendengroep, contact op sociale media, je lief, onzekerheden over je lichaam, heimwee, pesten, problemen op school, grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik, eetproblematiek, allerlei soorten verslavingsproblematiek, automutilatie, problemen in familiekring zoals ouders die scheiden of het verlies van een grootouder, verwaarlozing, mishandeling, vragen rond gender en seksualiteit, vragen en gedachten rond zelfmoord, rouwen, allerlei vragen rond mentaal welzijn, vragen over van alles en nog wat.

Hoe kan je in contact komen met een API?
Je babbel met de API hoeft niet door te gaan tijdens de vergadering. Een contactmoment buiten de scoutsuren is zeker ook mogelijk.
Je spreekt een API aan tijdens de vergadering. (snelste manier)
Je stuurt een mailtje naar het e-mailadres van de API’s. vertrouwenspersonen@scoutsvlierbeek.be  (Meest discrete manier)

Je stuurt een sms’je naar een van de API’s (dit mag gewoon een sms’je zijn met je naam. Dan spreken wij je op een rustig moment aan tijdens de vergadering).

Je vraagt aan je leiding of zij de API willen aanspreken voor jou.

Je steekt een brief in de brievenbus (tot nu is dit de brievenbus van de scouts: Sneppenstraat 13) vermeld duidelijk op de enveloppe dat het een brief voor de API’s is. Vermeld ook zeker je naam in de brief.

Wat doet de API als je contact zoekt met hem?
De API zoekt een rustig moment en een rustige plek om met jou te babbelen.

De API luistert grondig naar jouw verhaal en probeert een inschatting te maken van de situatie.

Daarna zal de API samen met jou bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. Dat gebeurt altijd in overleg met de persoon die de melding doet.

Opvolging: de API volgt de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken we hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden.

Wie zijn de API’s
Jan Fierens: +32 471 74 14 27
Ik ben Jan en mijn totem is Kleurrijke Pinguïn. Ik ben tweede jaar leiding en ik sta dit jaar bij de gidsen. Ik ben jarig op 1 juli en ik studeer Sociale Readaptatiewetenschappen. Ik hou van lezen, schrijven en sporten.

Marie Verlé: +32 496 25 90 29

Erin De Haes: +32 498 11 76 54

Jan Fierens

Marie Verlé

Erin De Haes